Kvalitet genom specialisering

Om oss

Om GHP Hudcentrum Hagastaden

Hudcentrum Hagastaden AB startade hösten 2012. Sedan juli 2019 är vårdkoncernen GHP Specialty Care majoritetägare av hudcentrum och går numera efter namnet GHP Hudcentrum Hagastaden. Läs mer om GHP här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

GHP Hudcentrum Hagastaden erbjuder dig hudsjukvård hos hudläkare på specialistnivå. Vi har lång erfarenhet av att bedöma och behandla hudcancer och andra hudsjukdomar. Vi tar emot remisser från alla vårdgivare i Stockholm.

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting – du betalar vanlig patientavgift och kan använda frikort.

Vår mottagning ligger nära Karolinska vilket ger goda samband till högspecialiserad hudsjukvård.
Vår vision är att vara en referensklinik där det bästa inom privat sjukvård kombineras med styrkan i offentlig sjukvård.

Våra värderingar
Lyhördhet – vi lyssnar och visar omtanke i mötet med patienter och medarbetare
Nyfikenhet – vi delar med oss av vår kunskap och nyfikenhet
Arbetsglädje – det är en förmån att få arbete med patienter

Forskning och utbildning

Vår nuvarande forskning sker tillsammans med kollegor på Karolinska och Regionalt Cancercentrum. Projekt bedrivs bl.a. inom områdena hudcancer hos organtransplanterade och optimerad handläggning av hudtumörer i primärvården. Vi erbjuder sidoutbildning för ST-läkare inom allmänmedicin och dermatologi.

Vår verksamhetsidé är att inom ramen för Vårdval Hud erbjuda specialiserad hudsjukvård samt utbildning av morgondagens specialistläkare.
Vår geografiska placering i Hagastaden med närhet till Karolinska skapar goda samband med den högspecialiserade vården.
Vår vision är att vara en referensklinik där det bästa inom privat sjukvård kombineras med styrkan i offentlig sjukvård.

Nya Karolinska Solna (NKS) står färdigt 2017. Redan idag sker en successiv förändring av verksamhetsinnehållet mot en mer högspecialiserad vård på Karolinska.

Vi finns i Hagastaden, geografiskt nära NKS, vilket ger möjlighet till goda patientflöden och samarbete med kompetenta hudspecialister på Karolinska där arbetstiden kan delas mellan högspecialiserad vård och basdermatologi. Samtidigt skapas gynnsamma förutsättningar för utbildning av läkarstudenter, allmänläkare och morgondagens hudspecialister.

Vår mission
Vi erbjuder våra patienter bästa möjliga hudsjukvård på specialistnivå.
Vi är den goda mottagaren inom specialiserad hudsjukvård och länken mellan primärvård och högspecialiserad vård.
Vi bidrar till att göra svensk sjukvård bättre.

Hudcentrums verksamhet omfattar idag hudsjukvård på specialistnivå och utbildning inom hudsjukvård. Vår verksamhet utgår från våra gemensamma värderingar – omtanke, kvalité, respekt, hållbarhet och kunskap.

Vi ska arbeta för en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa.

Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska kontinuerligt sätta nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Vi ska ha ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten, verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning samt begränsa utsläppen från transporter och resor.

Vi skall kontinuerligt höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra medarbetare med information och utbildning och uppmuntra dem till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska ha en öppen dialog i miljöfrågor, både internt och externt.

Vår verksamhet ska uppfylla miljölagstiftningen och andra krav som berör oss.

Vårt miljöarbete ska stärka vår position som attraktiv avtalspart och arbetsgivare.

Alla kommande investeringar och inköp av förbrukningsvaror skall inhandlas med miljöperspektivet och säkerhet som högst prioriterade variabler.

KONTAKT

Vårdgivare eller patient? Tveka inte att höra av dig. Tänk på att inte maila känslig information.

KARRIÄR

Vi är alltid intresserade av rätt person. Skicka en spontanansökan till oss eller se vilka andra jobb som finns lediga inom GHP koncernen.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.