Hudcentrum Hagastaden

Hudcentrum Hagastaden AB startade hösten 2012. Johan Heilborn är tillsammans med ett antal specialistläkare huvudägare av bolaget.

Johan Heilborn
Verksamhetschef Hudcentrum

Johan Heilborn, specialist i dermatologi venereologi, är tidigare sektionschef för tumörverksamheten vid Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset där han ansvarat för hudkirurgi och diagnostik av hudcancer.

Johan Heilborn har tillsammans med kollegor på Karolinska utformat Hudcancercentrum Karolinska. Inom denna del av verksamheten erbjuds patienter med allvarlig hudcancer optimal vård i samarbetet mellan specialister inom hud, onkologi, plastikkirurgi och patologi. Han har även aktivt arbetat med att utveckla specialmottagningar för patienter med immundämpande mediciner, t.ex. organtransplanterade, eftersom dessa individer behöver särskilt omhändertagande pga en kraftigt ökad risk att drabbas av hudcancer.

Johan Heilborns forskning utmynnade 2005 i en akademisk avhandling om sårläkning inom fältet ”antimikrobiella peptider”, en grupp proteiner som spelar en nyckelroll i kroppens medfödda immunförsvar. Under avhandlingsarbetet upptäcktes nya funktioner hos ett av dessa antimikrobiella proteiner. Upptäckten kan få betydelse för både sårläkning och cancer.