Till alla vårdgivare i Sverige

 

Vi tar emot remisser från alla vårdgivare i Sverige.
Skicka pappersremiss, e-remiss via TakeCare eller faxa din remiss till:

Hudcentrum Hagastaden
Gävlegatan 22, 6 tr
113 30 Stockholm

Fax: 08-33 00 40
Telefon: 08-410 773 55 (för vårdgivare)

Hudcentrum Hagastaden erbjuder specialiserad hudsjukvård inom ramen för Vårdval. Vi tar emot remisser från alla vårdgivare i Sverige. Om du är skriven i utlandet gäller speciella regler. Mer info om du är utomlandspatient finns på vårdguiden.