Forskning och utbildning

Vår nuvarande forskning sker tillsammans med kollegor på Karolinska och Regionalt Cancercentrum. Projekt bedrivs bl.a. inom områdena hudcancer hos organtransplanterade och optimerad handläggning av hudtumörer i primärvården. Vi erbjuder sidoutbildning för ST-läkare inom allmänmedicin och dermatologi.