2017-01-01

Till alla vårdgivare i Sverige

Välkommen att skicka remiss till oss.

Du når oss via fax: 08-33 00 40 (för vårdgivare),
Telefon: 08-410 773 55 (för vårdgivare).
E-remiss via TakeCare
Pappersremiss: Hudcentrum Hagastaden, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm